Thống kê các cặp số lâu không xuất hiện nhất XS Nam Định